Kontakt

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF
PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan Keepers ApS (herefter ”Keepers”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2. KEEPERS’ ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige
(ikke følsomme) personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Keepers her:

Keepers ApS
CVR-nr. 36079886
Strevelinsvej 38.2.
7000 Fredericia

E-mail: gdpr@keepers.dk

3 HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1 Besøgende på Keepers’ hjemmesider og brugere af Keepers’ online-tjenester

Når du besøger Keepers’ hjemmesider (f.eks. www.keepers.dk) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn mv.), kan Keepers behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du
kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du anvender vores online kontaktformular, herunder dit
navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, produkt interesse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på din aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjenester) tilgængelige for dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke
(databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside op til 30 dage.

3.2 Kunder hos Keepers

Når du er kunde hos Keepers, behandler Keepers personoplysninger om dit navn, din adresse, e-mailadresse, dine køb, betalings oplysninger, samt information fra offentligt tilgængelige kilder og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for
at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b) eller vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f). Vi opbevarer personoplysninger om vores kunder i 5 år.

3.3 Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og besvarelse til den pågældende konkurrence. Vi behandler dine personoplysninger med henblik
på administration af konkurrencer, udtrækning af vindere mv. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afvikle konkurrencen og rette henvendelse til vinderen, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger indsamlet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer op til 30 dage.

3.4 Besøgende på Keepers’ kontorer

Når du besøger et af Keepers’ kontorer, behandler vi personoplysninger om navn, firmanavn, titel samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler disse personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at forebygge kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f).

Vi opbevarer vores registrering af gæster i receptionen i op til 30 dage. Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud.
Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

De steder vi foretager tv-overvågning, oplyser vi om det i overensstemmelse med tv-overvågningsloven § 3, stk. 1. Alle optagelser lagres sikkert og afspilles kun, hvis det er nødvendigt f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Optagelser afspilles alene for personer, der har et arbejdsbetinget behov for det. Optagelserne overskrives typisk automatisk efter en kort periode, medmindre et problem er identificeret, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

Vi opbevarer oplysninger indsamlet i forbindelse med tv-overvågning i op til 30 dage i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

3.5 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Keepers

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Keepers eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, virksomheds adresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse,
titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører, så længe vi har en aktiv relation til samarbejdspartneren.
Efter ophørt samarbejde foretages en konkret vurdering af formålet med evt. fortsat opbevaring af information.

4 DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
MED ANDRE

Keepers kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

Keepers kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Det kan eksempelvis være nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere:
• Hvidvasksekretariatet, Anklagemyndigheden

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Keepers overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

5 OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).
Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelses niveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Vi kan også overføre dine personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede
Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelses niveau.
Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelses niveau for overførslen.
Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.
Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

6 OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG
SIKKERHED

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7 DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig.
Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må
  vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
  samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
  til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på
  www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

8 OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik har versionsnr. 1.0 og er gældende fra den 1. september 2022

Menu

Lad os komme i gang

Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig vedrørende vores løsning og dine muligheder. Har du spørgsmål,
er du også velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Bruger
Indsæt navn på den person, der skal have adgang til kuben. Skriv til support@keepers.dk, hvis I vil har behov for at oprette flere brugere til Kuben.
E-conomic forbindelseskode*
1. Åbn e-conomic og log ind
2. Åbn dette link: https://secure.e-conomic.com
3. Kopier koden, og indtast den her:

*Ved at trykke på send, acceptere du vores vilkår.