Kontakt

Ydelser

Business Finance
få strategien ud i arme og ben

Business Finance er ikke blot nøgletal i et regneark – det er herfra, at din virksomheds strategiske vision skal ud og leve i hver eneste del af virksomheden. Vi er specialister i at skærpe finansfunktionens evne til at være fremadskuende og proaktive skabere af merværdi i deres forretning.

 

Alle virksomheder er på forskellige stadier i deres forretningsrejse, og derfor skal modningen af deres Business Finance være skræddersyet til netop det stadie i forretningsrejsen, som de befinder sig på. Uanset om det er implementering af en ny strategi, opskalering af din forretning, forberedelse til salg eller noget fjerde, så er vores tilgang personlig og resultatorienteret. 

Her kan vi skabe værdi

Med udgangspunkt i Business Finance-metodikken kan vi skabe værdi i din forretning og bidrage til:

  • Optimering af finansiel performance med baggrund i øget afstemning af forretningsplanlægning
  • At styrke forretningens beslutningsgrundlag og øge rentabiliteten
  • At skabe transparens i forretningen og sikre en god evaluering af kostallokeringer.

Vi supporterer fra initial projektfase, over implementering og drift

Når du er kunde hos os, ser vi på, hvilke leverancer du har i dag, og hvad ambitionerne er for fremtiden. Herfra er det vores opgave at bygge bro mellem jeres nuværende situation visionerne for fremtiden. Vi kan supportere vores kunder fra den indledende projektplanlægning, over implementering og drift, til interimroller og på sigt outsourcing.
Ambitionsniveauet hos jer kan være drevet af mange ting. Måske har I ikke den ønskede indsigt i jeres tal, måske mangler I et bedre grundlag for at træffe beslutninger eller savner en mere effektiv proces omkring performanceevaluering eller finansiel planlægning. Det kan vi hjælpe jer med, og nedenfor kan du se et udpluk af Business Finance-initiativer, som kan styrke din forretning.

‘End-to-end’ strategi

Ved at implementere en ‘end-to-end’ strategi, sikrer vi en sammenhængende og afstemt tilgang på tværs af hele virksomheden, hvilket forstærker evnen til at nå både kortsigtede mål og langsigtet succes.

 

 

Udvikling af strategi
Vores første skridt er at udvikle en omfattende strategi, der oversættes til flerårige finansielle planer. Vi lægger vægt på at vurdere ansvarlighed og planlægningsmæssige målestokke for at sikre, at vores mål ikke kun er ambitiøse, men også realistiske og opnåelige.

 

 

Planlægning af forretningen
Den strategiske vision omsættes til konkret handling gennem nøje planlægning af forretningsprocesser, arbejdsstyrke og projekter. Ved at sætte klare mål og budgetter samt fremskrive finansielle forudsigelser, skaber vi en robust planlægningsstruktur, der understøtter virksomhedens overordnede målsætninger.

 

 

Forretningsperformance
Nøglen til effektiv forretningsplanlægning ligger i kontinuerlig overvågning og evaluering af resultater. Vi analyserer løbende rentabilitet, rapporterer om ydeevne og vurderer resultater i forhold til risikostyring, hvilket sikrer, at vi kan reagere hurtigt og effektivt på ændringer i både markedet og vores interne drift.

 

 

Initiativer til lukning af gaps mellem strategi og virkelighed
For at optimere vores forretningsstrategier og forbedre finansielle resultater, identificerer vi nøgleområder, hvor forbedringer er nødvendige. Vi udvikler handlingsplaner, opdaterer vores strategier og allokering af omkostninger for at sikre, at alle dele af organisationen arbejder mod fælles mål

 

Integration af Business Finance i økonomifunktionen

Business Finance skal ses som en integreret og understøttende del af din økonomifunktion, der bevæger sig i et samspil med Operational Finance og Specialized Finance. Modellen nedenfor illustrerer, hvordan Business Finance fungerer som hjertet i økonomistyring ved at binde de strategiske og operationelle niveauer sammen med specialiserede funktioner, hvilket skaber en robust ramme for økonomisk vækst og stabilitet.

Business Finance fungerer som kernen i denne struktur, hvor det strategiske fokus er rettet mod at skitsere og planlægge virksomhedens overordnede økonomiske strategi. Her fokuseres der på scenarioanalyse og business performance-rapportering, hvilket sikrer en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske sundhed og fremtidsudsigter. 

Dette niveau af finansiel styring støtter beslutningstagning gennem grundig performance-gap analyse og et tæt partnerskab med virksomhedens ledelse, hvilket bidrager til en stærk integration mellem forretningsstrategi og finansielle mål.

 

Operational Finance tager sig af de mere daglige og operationelle aspekter af økonomistyringen, herunder lukning af regnskaber, måneds- og årsluk, styring af debitorer og kreditorer samt håndtering af aktiver. Dette lag sikrer, at alle finansielle transaktioner håndteres effektivt og korrekt, hvilket understøtter den overordnede drift og finansielle sundhed.

 

Specialized Finance omfatter specifikke finansielle funktioner som skattehåndtering, valutastyring, cash forecasting og lønadministration. Disse specialiserede funktioner kræver dyb teknisk viden og er afgørende for at sikre compliance i henhold til gældende lovgivning, effektiv kapitalstyring og risikominimering.

Business Finance
løsninger

Styringsmodel: En velfungerende styringsmodel sikrer en effektiv implementering af strategi ved at tilvejebringe synlighed over præstationer, hvilket hjælper med at træffe informerede beslutninger.


Forretningsplanlægning: En effektiv planlægningsproces dækker de væsentlige trin i planlægningscyklussen og sikrer forbindelsen mellem strategien og den løbende operationelle forretningsplanlægning.

Transparens model: En fungerende model for præstationstransparens muliggør en grundig sporing af strategien, da den giver indsigt i præstation og gennemsigtighed, hvilket kan fungere som et godt værktøj i beslutningsprocessen.


Finansielle værdiskabere: En velorkestreret finansorganisation er afhængig af værdiskabende elementer, der er afstemte og udviklet til at imødekomme finansafdelingens ambitioner.

Kontakt os

Vores Team

Andreas Østergaard Borris

Partner & CEO

Jacob Duus Davidsen

Senior Manager

Se flere
ydelser

ESG

Rådgivning & sparring

ESG controlling (interim)

Dataindsamling & ESG-regnskabsmanualer

CSRD support (dobbelt væsentligheds-/gap-analyser)

Rapportering inkl. projektstyring

ESG driftsmodel & systemintegration

Business Finance

Driftsmodel

Finansiel planlægning

FP&A-specialister

Ledelsesrapportering

Performance Management

Styringsmodel

Digitalisering
af økonomifunktionen

Menu

Lad os komme i gang

Udfyld formularen, og vi vil kontakte dig vedrørende vores løsning og dine muligheder. Har du spørgsmål,
er du også velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Bruger
Indsæt navn på den person, der skal have adgang til kuben. Skriv til support@keepers.dk, hvis I vil har behov for at oprette flere brugere til Kuben.
E-conomic forbindelseskode*
1. Åbn e-conomic og log ind
2. Åbn dette link: https://secure.e-conomic.com
3. Kopier koden, og indtast den her:

*Ved at trykke på send, acceptere du vores vilkår.