Ydelser

Al erfaring siger os, at de ansatte som oftest er virksomhedernes væsentligste aktiv. Løn i sig selv er måske ikke den største motivationsfaktor for medarbejderne, men ukorrekt eller for sent udbetalt løn er helt sikkert demotiverende.

Keepers tilbyder den højeste kvalitet og råder over de skarpeste kompetencer inden for lønområdet. Det er med til at sikre den højeste faglige standard og effektivitet i såvel outsourcingløsninger som rådgivning, og vi løser mange forskelligartede opgaver på området.

Vi leverer skalérbare løsninger samt et unikt koncept for kvalitetssikring ved både lønbehandling samt lønbogføring og –afstemning.

Keepers kan varetage dele af eller hele lønfunktionen i jeres virksomhed og indgår også gerne som interimressource som fx Løncontroller, Lønansvarlig eller blot for en gennemgang af processer, compliance review, ved implementering af nyt lønsystem, eller for at sikre et hensigtsmæssigt setup af lønkontering og lønafstemning.

Outsourcing

Keepers varetager lønprocessen fra A-Z. Når du har indsamlet månedens input, sørger vi for at behandle løndata korrekt og producere lønsedler, bogføringsposter, betalinger og indberetninger til SKAT. Herudover leverer vi typisk også beregning af feriepengeforpligtelsen, refusionsanmodninger ved barsel og langtidssygdom samt indberetning til fx Danmarks Statistik eller brancheforeninger. Vores løsninger er skalérbare, og du bestemmer selv, hvilke dele Keepers skal tage sig af.

Feriepenge

Feriepenge-området er måske et af de mest komplekse områder, som alle virksomheder kommer i kontakt med. Keepers yder rådgivning om processen ved overførsel af ferie til nyt ferieår, afregning af feriepenge ved fratræden, rækkefølge for afholdelse af ferie, 6. ferieuge, feriefridage m.v., udarbejdelse af selve feriepengeforpligtelsen samt modeller til opfølgning på afholdt ferie.

Compliance review

Mange får lavet en udvidet løngennemgang i forbindelse med revision. Keepers hjælper gerne med gennemgang af kontrakter over til lønsedlen og sikrer, at lønsystemet beregner de forskellige løndele korrekt, samt at I overholder jeres personalepolitikker, og at denne er opdateret til nyeste lovgivning.

Refusioner

Får I søgt om refusioner ved barsel, sygdom, flexjob og lignende rettidigt? Og sikrer I, at refusionerne kommer og bliver bogført korrekt? Keepers hjælper med at udarbejde proces og modeller, der sikrer opfølgning på, om I får, hvad I er berettiget til.

Lønkonto & afstemning

Kan jeres lønninger let stemmes af? Og leveres data til regnskabsnoten så let som ingenting, samtidig med at mapping mellem løn- og finanskonti er dokumenteret og opdateret? Keepers rådgiver i et unikt setup af kontering, der gør, at afstemninger og årsregnskab udarbejdes effektivt og i høj kvalitet. Herudover stemmer vi også jeres konti af og sikrer, at alt er klar til revisionen.

Sparring & kurser

Vælger I at samarbejde med Keepers, får I ud over en servicepartner også en fast sparringspartner på lønområdet.
Lønmedarbejdere er ofte alene inden for deres fagområde og har sjældent nogen at vende ny lovgivning, personalepolitik eller andre nye tiltag med. Keepers står til rådighed for sparring og underviser gerne inden for lønbehandling, kontering og afstemning, ud fra materiale, der er skræddersyet til jeres virksomhed. Materiale der efterfølgende kan bruges, hvis der er brug for back-up ved fx ferie, sygdom og lignende.

Systemimplementering

Skal I have nyt lønsystem? Hvilke saldi skal man opdatere? Er de kommet korrekt ind i systemet, så der kan regnes på historiske data?
Keepers hjælper med rådgivning, test og opsætning af løndele og kontering, så beregninger stemmer overens med, hvad overenskomst og personalepolitik siger, og bogføringen bliver korrekt og kan stemmes af.

Kontakt mig for mere information

Partner | Payroll

Hør mere om

løn & lønrådgivning her

Afspil video

Menu