Case

Ønske om at tilføre ‘best practice’

Gefion Group havde et ønske om at tilføre ’best practice’ fra dygtige samarbejdspartnere med formålet om at opnå en effektivisering og et generelt løft som finansorganisation. Gefion Group kendte til Keepers via netværk og fandt konceptet umiddelbart tiltalende, hvorfor de kort tid efter indgik en aftale.

Robotten Foxtrot – kolossal betydning for kvalitetsløft

Om værdien af samarbejdet med Keepers ApS fortæller Jens Rytter, Økonomidirektør / CFO i Gefion Group blandt andet:

Softwarerobotten, Foxtrot, har haft kolossal betydning for det store løft i kvaliteten, som vi har oplevet, efter vi begyndte samarbejdet med Keepers. Hver nat sørger robotten for at afstemme vores ca. 100 bankkonti, så vi hurtigt identificerer eventuelle afvigelser. Ligeledes bliver alle 160 koncerninterne mellemværender afstemt på daglig basis, så vi hver morgen har et opdateret overblik over eventuelle differencer, som skal løses.

Keepers assisterer i dag fast med moms, løn og afstemninger, koncernmellemværender og ad hoc-opgaver efter behov og benytter robotten Foxtrot samt Keepers BI-værktøj til e-conomic til håndtering af processer omkring afstemning af bank og ICP.

Automatisering af bogholderi sikrer konsistent og fejlfrit arbejde

I Keepers har det været på dagsordenen at være helt i front på den digitale udvikling, lige siden vores opstart i 2014. Som partnere i Foxtrot Alliance tilbyder vi således implementering og opstart af en skalérbar kontorrobot, der kan anvendes på udvalgte processer, og som arbejder i fuld overensstemmelse med lovgivning på veldokumenterede processer.

Udover at robotter arbejder 5-10 gange hurtigere end mennesker, aldrig går på ferie og generelt minimerer din afhængighed af nøglearbejdere, er robotten også med til at øge værdiskabelsen i virksomheden, da dine medarbejdere får frigivet tid til netop at lave anden forretning og skabe værdi.

Enkelt. Fleksibelt. Kundeorienteret.

Det var de ord, der blev fremhævet, da Jens Rytter talte om det generelle indtryk af Keepers’ outsourcingkoncept og menneskene bag:

Det helt særlige ved Keepers er deres udprægede professionalisme. De løser opgaver hurtigt og effektivt og er altid hjælpsomme. Keepers’ koncept er enkelt, fleksibelt og kundeorienteret.

Og det ér enkelt. Når først licensen til robotten er indkøbt, hjælper vi dig med at komme godt i gang. Vi tilbyder også et “proof of concept”-forløb, hvor Foxtrot implementeres på udvalgte processer i en måned, så du kan se, at det fungerer.

Gefion Group investerer, køber og sælger fast ejendom eller ejendomsselskaber, herunder studieboliger, lejeboliger og ejerlejligheder m.fl. De bygger både nye boligejendomme og konverterer ældre kontorejendomme til boliger. Læs mere her: gefiongroup.com

Menu