Case

Den internationale virksomhed Shipping.dk håndterer alle former for shipping- og logistikopgaver. I forbindelse med opkøb af en konkurrent stod den med flere styringssystemer, som skulle integreres. Begge virksomheder brugte logistiksystemet GAT-Ship, men havde to forskellige økonomistyringssystemer.

360 graders overblik hos Keepers

Henrik Klausen, CFO hos Shipping.dk forklarer, at han havde brug for at få klarlagt alle muligheder for at få den mest optimale sammentømring:

Det var jo ikke bare at integrere to systemer. Der er fordele og ulemper ved ethvert valg, så vi havde brug for en tovholder til at holde et 360 graders overblik over hele projektet og samtidig komme frem til den bedste løsning.

Andreas Østergaard Borris, CEO hos Keepers blev projektleder på opgaven. Han styrede processen med at evaluere systemerne, undersøge deres funktionaliteter og kortlægge alle løsningsmuligheder. Han fortæller:

”Det var en spændende opgave med en masse flows, der skulle gennemtænkes, afprøves og analyseres, så jeg kunne være sikker på, at vi fik taget højde for alt.”

Et fremtidssikret resultat

Der er gået 4-5 måneder fra de første tanker om projektet og til i dag, hvor de to virksomheders styringssystemer er smeltet sammen. Resultatet er blevet en fuldautomatisk løsning, hvor økonomistyringen er en integreret del af GAT-Ship.

Det betyder blandt andet, at systemet ikke længere er afhængigt af manuelle indtastninger. Det er blevet let at få status over forbrug, leverancer m.v. via automatisk genererede rapporter. Dette sparer tid, samtidig med at risikoen for menneskelige indtastningsfejl minimeres. Systemet er blevet fremtidssikret.

I mål til tiden

Projektet blev styret i mål til tiden, og Henrik Klausen anbefaler meget gerne Keepers til andre, der står med lignende udfordringer:

Keepers arbejder på højt niveau og leverer til tiden. Andreas brugte sin erfaring klogt til at systematisere og få det hele bundet sammen. Vi sidder stadig og fintuner de sidste ting, men leanoptimering stopper vel heller aldrig helt.

Shipping.dk startede i 1876 som en lokal skibsmæglervirksomhed i Fredericia og er i dag en international virksomhed inden for shipping. Læs mere her: http://shipping.dk/.

Menu