Blog

24.03 2022 af Kristina Ege Scharff

Hos Keepers er vi helt i front, når det handler om et digitalt setup af økonomifunktionen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig og din virksomhed med overgangen til det papirløse bogholderi, så forretningens arbejdsgange lever op til fremadrettet gældende lovgivning.

Ny Bogføringslov og ændringer i Årsregnskabsloven betyder krav om digitalt bogholderi fra 1. januar 2023. Det betyder ændring af arbejdsgange for en lang række mindre virksomheder, der i dag ikke opbevarer regnskabsmaterialet digitalt.

Lovforslag om ny Bogføringslov

Blandt de væsentligste ændringer i lovforslaget om en ny Bogføringslov er:

  • OPBEVARING & SIKKERHEDSKOPI
   Krav om digital opbevaring af alt regnskabsmateriale samt en sikkerhedskopi heraf.

 

  • BOGFØRINGSKONTROL
   Erhvervsstyrelsen vil kunne gennemføre bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport samt virksomheder, der har fravalgt revision.

 

  • BESKRIVELSE AF PROCEDURER
   Forenklede krav til virksomheders beskrivelse af procedurer for registrering af transaktioner samt opbevaring af regnskabsmateriale.

 

  • UDVIDELSE AF DOKUMENTATION
   Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.

 

  • FORHØJET BØDENIVEAU
   Væsentligt forhøjet bøde niveau på op til 1,5 mio. kr. for virksomheder, der ikke lever op til kravene om opbevaring af regnskabsmateriale og hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for myndigheder, der har hjemmel til indsigt heri.

 

 

Ændringer i Årsregnskabsloven

Herudover indeholder lovforslaget følgende væsentlige ændringer i Årsregnskabsloven:

  • Krav om revisorerklæring (gældende for virksomheder i særlige risikobrancher med en årlig nettoomsætning på 5-8 mio. kr. i to på hinanden følgende år.

 

  • Krav om revisionspligt (gældende for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år.

 

  • Krav om oplysning af antal ansatte, også ved 0 ansatte.

 

  • Forlængelse af frist for indberetning af årsrapporter: 5-6 måneder for klasse B og C. Uændret frist for klasse D (4 måneder).

 

  • Suspension af muligheden for at fravælge revision ved bødeforlæg eller dom for overtrædelse af hvidvasklovgivningen, og i tilfælde hvor et ledelsesmedlem inden for de seneste to år har været optaget i konkurskarantæneregisteret.

 

 • Der vil kunne påbydes revision ved konstatering af væsentlige fejl eller mangler i virksomheden bogføring.

 

Vi finder vejen til den rette løsning for din virksomhed

Hos Keepers ved vi, at digitalisering af regnskabet giver mere tid til kvalitetskontrol. Derfor tilbyder vi vores outsourcing kunder det set up, vi kalder Den Perfekte Pakke, som består af e-conomic, Corpay til fakturahåndtering og Outlay til udlægshåndtering, kort sagt effektivisering og optimering af din økonomifunktion fra A-Z. Der findes mange løsninger på markedet, der på forskellig vis automatiserer regnskabet, og vi kan hjælpe med at navigere i junglen af muligheder.

Hvornår træder ændringerne i kraft?

Det forventes, at lovforslaget vedtages per den 1. juli 2022, hvorfor der fortsat vil kunne ske ændringer i aftalen. Der vil ligeledes være en overgangsperiode, hvorfor det vil være individuelt for de forskellige regnskabsklasser, hvornår reglerne for den digitale bogføring reelt træder i kraft. Digital bogføring vil være et krav for regnskabsklasserne B, C og D per 1. januar 2024. For klasse A vil kravet være gældende per 1. januar 2026.

Flere indlæg

Seneste

Nyheder & blogindlæg

Tilmeld dig

vores nyhedsbrev

Få nyheder om økonomi og
regnskab direkte i din indbakke*.

*Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen.